LubaNet

Ziemia Lubańska

eLuban

Przegląd Lubański

Zarząd Główny PTSM

XX JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY RAJD PIESZY IVV

"3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"
"Łużyckie Wędrówki"
22.04.2022

Logo rajdu    Logo rajdu    Logo IVV

Organizator imprezy:
Oddział Łużycki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu
przy współudziale Polskiej Federacji Popularyzacji Turystyki
oraz Osiedlowego Koła PTTK nr. 35 w Lubaniu.

Imprezę dofinansowali:
Urząd Miasta Lubań
Starostwo Powiatowe w Lubaniu

Pomoc materialna:
Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu

Patronat organizacyjny:
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "NYSA"

Patronat medialny:
Dwutygodnik “Ziemia Lubańska”
Regionalny Portal Informacyjny “Przegląd Lubański”

Komunikat końcowy

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu polskim (22.04.2022):

 • Liczba uczestników razem: 1554
 • Ilość wędrowców na trasie  6 km: 555
 • Ilość wędrowców na trasie 10 km: 794
 • Ilość wędrowców na trasie 15 km: 205
 • Ilość organizatorów i wolontariuszy: 29
 • Ilość narodowości: 4
 • Turystów z Polski: 1492
 • Turystów z Niemiec: 36
 • Turystów z Ukrainy: 16
 • Turystów z Węgier: 9
 • Turystów ze Stanów Zjednoczonych: 1
 • Razem turystów z zagranicy: 62
 • Ilość osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących i niedosłyszących: 75
 • Ilość małych dzieci z przedszkoli: 170
 • Ilość punktów kontrolnych na trasach rajdu: 10
 • Ilość punktów żywieniowych: 6
 • Ilość wykupionych stempli IVV: 80
 • Ilość turystów przewiezionych do Czech przez organizatora rajdu: 45
 • Ilość turystów przewiezionych z Niemiec do Lubania przez organizatora rajdu: 20

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu czeskim (23.04.2022):

 • Turystów z Polski: 45
 • Turystów z Niemiec: 55
 • Turystów z Czech: 14
 • Turystów z Węgier: 9
 • Turystów ze Stanów Zjednoczonych: 1
 • Liczba uczestników na wszystkich trasach: 124
 • Ilość wędrowców na trasie 11 km: 40
 • Ilość wędrowców na trasie 15 km: 41
 • Ilość wędrowców na trasie 27 km: 43

Dane statystyczne o przebiegu rajdu w dniu niemieckim (24.04.2022):

 • Liczba uczestników: 2600
 • Ilość wędrowców na trasie 8 km: 384
 • Ilość wędrowców na trasie 10 km: 112
 • Ilość wędrowców na trasie 12 km: 664
 • Ilość wędrowców na trasie 22 km: 359
 • Ilość wędrowców na trasie 32 km: 107
 • Ilość wędrowców na trasie 42 km: 66
 • Ilość uczestników na trasie Nordic Walking: 31
 • Ilość biegaczy górskich ogółem: 770
 • Biegi dziecięce: 107

Razem w ciągu trzech dni w imprezie uczestniczyło 4278 turystów i sportowców z 5 krajów.Informacje o Międzynarodowych rajdach pieszych IVV "Łużyckie Wędrówki" w ramach Rajdu Euroregionu NYSA
"3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI"


Trasa wędrówki Lata 2001-2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2022 Razem
5/6 km pieszo
10 km pieszo
15 km pieszo
24km pieszo
31 km pieszo
42 km pieszo
25/50 km rowerem
Organizatorzy
i wolontariusze
5350
4785
7863
2930
449
1127
286

---
355
178
198
52
---
24
24

82
190
88
22
36
---
29
18

48
555
794
205
---
---
---
---

29
6450
5845
8288
3018
449
1180
328

159
Razem 22790 913 431 1583 25717
Dzieci przedszkolne 2724 173 131 170 3028
Osoby niepełnosprawne 1664 88 31 75 1858


Narodowość Lata 2001-2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2022 Razem
Polska
Niemcy
Czechy
Dania
Holandia
Węgry
Austria
Belgia
Japonia
Włochy
Szwajcaria
Norwegia
Finlandia
Luksemburg
Ukraina
Stany Zjednoczone
Salwador
Francja
Meksyk
Chiny
20152
1748
332
154
129
141
80
25
6
6
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
850
52
1
---
---
8
---
---
---
2
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
315
51
7
---
---
6
---
2
---
---
---
---
---
---
---
---
---
2
---
---
1492
36
---
---
---
9
---
---
---
---
---
---
---
---
16
1
---
---
---
---
22809
1887
340
154
129
164
80
27
6
8
3
2
2
2
18
3
1
3
1
1
Razem obcokrajowców 2638 63 68 62 2831
Razem wędrowców 222790 913 383 1554 25640
Stemple IVV 3900 98 101 88 4187


Kolejny XXI Międzynarodowy Rajd Pieszy
"3 Dni - 3 Kraje - 3 Wędrówki"
odbędzie się w Bogatyni w dniach 28-30.04.2023

Powrót na górę stronyStrona istnieje dzięki dofinansowaniu z funduszy PHARE Cross-Border Co-operation
PTSM Lubań © 2001-2020 ptsmluban@poczta.fm