LubaNet

Ziemia Lubańska

eLuban

Przegląd Lubański

Zarząd Główny PTSM
TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA


Plan rajdów na 2024 r.

Zima na Łużycach - Lubań 16.03.2024
Wiosna na Łużycach - Olszyna 25.05.2024 r.
Lato nad Kwisą - Kościelnik 15.06.2024 r.
Jesień na Łużycach - Lubań 19.10.2024 r.


Krótkie sprawozdanie z przebiegu cyklu
Rajdów "TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA" w 2023.


Turystyka Łączy PokoleniaTurystyka Łączy Pokolenia
TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA. W roku 2023 z powodzeniem była kontynuowana organizacja rajdów pieszych z cyklu "Turystyka Łączy Pokolenia". Przeprowadzone zostały trzy nastepujace po sobie rajdy, które zaplanowane były na miesięce: kwiecień, czerwiec i październik br. Rajd "Wiosna na Łużycach" był organizowany przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie, gdzie od kilku lat funkcjonuje nasze Koło SKKT-PTSM prowadzone przez naszą koleżankę Beatę Bogacką. Trasa wędrówki przebiegała wokoło Olszyny, Start miał miejsce na placu przed Szkołą Podstawową nr 1 w Olszynie a meta na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Olszynie. Rajd "Lato nad Kwisą" był organizowany przez Szkołę Podstawową im. "Orła Białego" w Kościelniku w którym już ponad 10 lat funkcjonuje nasze Koło SKKT-PTSM prowadzone przez naszego kolegę Dariusza Urbana. Start do wędrówki i meta rajdu znajdowała się na przyszkolnym placu apelowym. Ostatni trzeci etap cyklu zorganizowany był przez Miedzyskolne Koło PTSM "Piast" w Lubaniu przy współudziale kadry programowej PTTK z Osiedlowego Koła PTTK nr 35 w Lubaniu pod kierownictwem Prezesa Koła Tadeusza Sławińskiego. Bazą rajdu był "Motel Łużycki" w Lubaniu gdzie znajdowała się baza imprezy. Tam odbyła się zbiórka uczestników i wyjazd autokarów na miejsca startu do wędrówki oraz meta z uroczystym zakończeniem cyklu rajdów. Uczesnicy wędrówki udali się podstawionymi autokarami do miejscowości Nowa Karczma oraz Siekierczyna, gdzie wystartowali pieszo do wędrówki odpowiednio na 9 lub 13 km. Zawsze w bazie imprezy uczestnicy otrzymywali karty startowe i słodką wyprawkę regeneracyjną oraz znaczek rajdowy. Zawsze na mecie czekał na uczestników ciepły posiłek oraz imienne dyplomy uczestnictwa. W całym cyklu imprez wystartowało na trasy łącznie w trzech edycjach 221 uczestników. W kwietniu wędrówało 135 osób, w czerwcu 82 osób. Najwięcej uczestników brało udział w rajdzie październikowym, a było ich aż 146 osób. Część z nich brała udział tylko w jednym z rajdów a część dwukrotnie. Łącznie przez cały cykl imprez przetoczyła się rekordowa ilość 363 osób. Najwytrwalszym uczestnikom biorących udział we wszystkich trzech rajdach wręczono specjalne dyplomy uznania oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Takich osób było w 2023 roku aż 41. Ponad połowa uczestników to dzieci i młodzież powiatu lubańskiego. Wśród 363 uczestników byli mieszkańcy takich miejscowości jak: Lubań, Leśna, Kościelnik, Gryfów Śląski, Piszrzowice, Zgorzelec, Bogatynia, Bolesławiec, Legnica oraz Krasnej Lipy z Republiki Czeskiej. Uczestnikami rajdu byli też obywatele Ukrainy i Białorusi przebywający obecnie w Polsce. Impreza była wpierana finansowo przez Urząd Miasta Lubań oraz Starostwo Powiatowe w Lubaniu a pomoc rzeczową udzialiły również władze Miasta i Gminy Olszyna oraz Gminy Lubań. Wspólne wędrowania turystów w różnym wieku i atmosfera panująca na imprezie przekonuje nas do konieczności kontynuowania cyklu rajdów "TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA" również w roku przyszłym. Prezes OŁ PTSM w Lubaniu Henryk Sławiński.

Krótkie sprawozdanie z przebiegu cyklu
Rajdów "TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA" w 2022.


Turystyka Łączy Pokolenia
Rok 2022 to również kontynuacja rajdów z cyklu TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA. Przeprowadzone zostały trzy nastepujacepo sobie rajdy, które zaplanowane były na kwiecień, czerwiec i październik 2022 r. W całym cyklu imprez wystartowało na trasy łącznie w trzech edycjach 188 uczestników. Wielu z nich brało udział tylko w jednym z rajdów, część dwukrotnie.
Najwięcej uczestników bo aż 141 osób brało udział 2 kwietnia 2022 r. i był to rajd IVV "Wiosna na Łużycach". W rajdzie IVV "Lato nad Kwisą" 25 czerwca 2022 r. uczestniczyło łącznie 84 osoby. Trzeci rajd z tego cyklu pod nazwą "Jesień na Łużycach" odbył się 15 paździenika 2022 r. z udziałem 74 osób. Ponad połowa uczestników to dzieci i młodzież powiatu lubańskiego.
Wśród 188 uczestników 25 osób uczestniczyło we wszystkich trzech edycjach i te właśnie osoby zostały wyróżnione okolicznościowym dyplomem uznania i nagrodami rzeczowymi. Tradycyjnie trasy wędrówek o długości 10 lub 15 km przebiegały na terenie Gminy Miejskiej Lubań oraz na terenie gmin ościennych. Impreza była wpierana finansowo przez Urząd Miasta Lubań.
Podjęto decyzję o kontynuowaniu cyklu rajdów pod hasłem "TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA" również w roku przyszłym.

Krótkie sprawozdanie z przebiegu cyklu
Rajdów "TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA" w 2021.


Turystyka Łączy Pokolenia
Mimo trwającej epidemii udało nam się dopiero jesienią zrealizowac projekt pod nazwą "TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA 2021". Imprezy planowane na kwiecień, czerwiec i październik odbyły się dopiero jesienią.
W całym cyklu imprez wystartowało na trasy łącznie w trzech edycjach 130 uczestników.
Najwięcej uczestników bo 95 brało udział 6 września 2021 w rajdzie "Listopad na Łużycach".
W rajdzie "Październik nad Kwisą" 16 października 2021 uczestniczyło 78 osób.
W pierwszym rajdzie cyklu "Wrzesień na Łużycach" 18 września 2021 uczestniczyło tylko 67 osób.
Wśród 130 uczestników 35 osób uczestniczyło we wszystkich trzech edycjach i te właśnie osoby zostały wyróżnione okolicznościowym dyplomem uznania i nagrodami rzeczowymi.
Prawie połowa uczestników to dzieci i młodzież powiatu lubańskiego

Impreza była wpierana finansowo przez Urząd Miasta Lubań.

Podjęto decyzję o kontynuowaniu cyklu rajdów pod hasłem "TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA" również w roku przyszłym.

Krótkie sprawozdanie z przebiegu cyklu
Rajdów "TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA" w 2020.


Turystyka Łączy Pokolenia
Mimo trwającej epidemii udało nam się dopiero jesienią zrealizowac projekt pod nazwą "TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA 2020". Imprezy planowane na kwiecień, czerwiec i październik odbyły się dopiero jesienią.
W całym cyklu imprez wystartowało na trasy łącznie w trzech edycjach 76 uczestników.
Najwięcej uczestników bo 67 brało udział 19 września 2020 w rajdzie "Wrzesień na Łużycach".
W rajdzie "Październik nad Kwisą" 17 października uczestniczyło 25 osób.
W ostatnim rajdzie cyklu "Jesień na Łużycach" 7 listopada uczestniczyło tylko 17 osób.
Wśród 76 uczestników 12 osób uczestniczyło we wszystkich trzech edycjach i te właśnie osoby zostały wyróżnione okolicznościowym dyplomem uznania i nagrodami rzeczowymi.

Impreza była wpierana finansowo przez Urząd Miasta Lubań i Starostwo Powiatowe w Lubaniu.

Podjęto decyzję o kontynuowaniu cyklu rajdów pod hasłem "TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA" również w roku przyszłym.

Krótkie sprawozdanie z przebiegu cyklu
Rajdów "TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA" w 2019.


Turystyka Łączy Pokolenia

W całym cyklu imprez wystartowało na trasy łącznie w trzech edycjach 314 uczestników.
Najwięcej uczestników bo aż 131 brało udział 6 kwietnia 2019 w Rajdzie "Wiosna na Łużycach".
W Rajdzie "Lato nad Kwisą" 8 czerwca 2019 uczestniczyło 52 osoby.
W ostatnim całego cyklu Rajdzie "Jesień na Łużycach" 26 października 2019 uczestniczyło 79 osób.
Wśród 314 uczestników aż 40 osób uczestniczyło we wszystkich trzech edycjach i te właśnie osoby zostały wyróżnione okolicznościowym dyplomem uznania i nagrodami rzeczowymi.

Impreza była wpierana finansowo przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu.

Galeria zdjęć z Rajdu Jesień na Łużycach 2019
Podjęto decyzję o kontynuowaniu cyklu rajdów pod hasłem “TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA” również w roku 2020.

Krótkie sprawozdanie z przebiegu cyklu
Rajdów "TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA" w 2018.


Turystyka Łączy Pokolenia

W całym cyklu imprez wystartowało na trasy łącznie w trzech edycjach 344 uczestników.
Najwięcej uczestników brało udział 7 kwietnia 2018 w Rajdzie "Wiosna na Łużycach", 152 osoby.
W Rajdzie "Lato nad Kwisą" 9 czerwca 2018 uczestniczyło 101 osób.
W ostatnim całego cyklu Rajdzie "Jesień na Łużycach" 20 października 2018 uczestniczyło 91 osób.
Wśród 344 uczestników aż 45 osób uczestniczyło we wszystkich trzech edycjach i te właśnie osoby zostały wyróżnione okolicznościowym dyplomem uznania i nagrodami rzeczowymi.

Impreza była wpierana finansowo przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu.


Podjęto decyzję o kontynuowaniu cyklu rajdów pod hasłem “TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA” również w roku 2019.Krótkie sprawozdanie z przebiegu cyklu
Rajdów "TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA" w 2017.


Turystyka Łączy Pokolenia

W cyklu uczestniczyło łącznie w trzech edycjach 176 uczestników.
Najwięcej uczestników brało udział 1 kwietnia 2017 w Rajdzie "Wiosna na Łużycach", 143 osoby. W Rajdzie "Lato nad Kwisą" 10 czerwca 2017 uczestniczyło 67 osób. W ostatnim całego cyklu Rajdzie "Jesień na Łużycach" 23 października 2017 uczestniczyło 51 osób.
Wśród 176 uczestników aż 24 osoby uczestniczyły we wszystkich trzech edycjach i te właśnie osoby zostały wyróżnione okolicznościowym dyplomem uznania i nagrodami rzeczowymi.

Impreza była wpierana finansowo przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu.

Podjęto decyzję o kontynuowaniu cyklu rajdów pod hasłem “TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA” również w roku 2018.
Rajd "Wiosna na Łużycach" odbędzie się 7 kwietnia 2018
Rajd "Lato nad Kwisą" odbędzie się 9 czerwca 2018
Rajd "Jesień na Łużycach" odbędzie się 20 października 2018


Strona istnieje dzięki dofinansowaniu z funduszy PHARE Cross-Border Co-operation
PTSM Lubań © 2001-2019 ptsmluban@poczta.fm